Partnere

FFI

ffi_logo_medium
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er den viktigste institusjonen med ansvar for forsvarsrelatert forskning i Norge. Instituttet er også hovedrådgiver innenfor forsvarsrelatert forskning og teknologi for Forsvarsdepartementet og Det norske forsvaret.

BAE Systems

BAESystems_199cmyk
BAE Systems er et globalt forsvar, romfart og sikkerhetsselskapet som sysselsetter rundt 88 000 mennesker over hele verden. Deres omfattende produkter og tjenester dekker luft, land og marinestyrker, samt avansert elektronikk, sikkerhet, informasjonsteknologi, og støttetjenester.

Kongsberg Maritime

km_maritime_logo_medium
Kongsberg Maritime er et datterselskap i Kongsberggruppen. Selskapet leverer produkter og systemer for dynamisk posisjonering, navigasjon og automasjon til handelsfartøy og offshore installasjoner.

Innovasjon Norge

IN-Bokmål
Innovasjon Norge supplerer tilbudet i det private kapitalmarkedet og bidrar til å realisere næringslivsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført. Deres visjon er å gi lokale ideer globale muligheter.