Investorer

Norsk Innovasjonskapital

nk_logo_medium
Norsk Innovasjonskapital (NIK) er et nylig etablert venturefond under ledelse av Televenture Management. NIK er i nært samarbeid med noen av Norges ledende grupper og innovasjonsparker innen teknologisk FoU. NIK har som mål å bistå meget lovende selskaper med finansiering og ledelseskvalifikasjoner på et tidlig stadium slik at de kan nå sitt potensial og samtidig skape betydelig avkastning til våre interessenter.

Televentures ledergruppe består av 6 toppledere som har lang erfaring med risikokapitalbransjen både innenlands og internasjonalt, noe som inkluderer mange finansoperasjoner som for eksempel børsnoteringer og M&A-transaksjoner.

Medlemmene i gruppen innehar forskjelligartet kompetanse og erfaring fra et bredt spekter av forretningsområder. Gruppen består av både entreprenører med dokumentert suksess, tidligere bedriftstoppledere og personer med betydelig erfaring i internasjonale operasjoner i bl.a. USA, Asia og Midt-Østen.