Currently browsing author

Lars Inge

AR og BMS – Bedret situasjonsforståelse

Den 7 november 2012 inngikk Augmenti Defence og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, en avtale om utvikling av Augmented Reality (AR) for Forsvarets våpenstasjon …

Artikkel i Teknisk Ukeblad

I en artikkel i Teknisk Ukeblad blir Augmentis AR-løsning, AWARE, beskrevet. Løsningen viser Augmented Reality (AR) integrert inn mot en våpenstasjon fra …