Currently browsing author

Lars Inge

Hatteland Technology kjøper AR-teknologiselskapet Augmenti AS – øker forsvars- og programvaretilbudet

Teknologileverandøren Hatteland Technology har kjøpt og overtatt alle aksjene i AR-teknologiselskapet Augmenti AS fra venturefondet Norsk Innovasjonskapital III AS (NIK). Det norske ventureselskapet Augmenti AS, grunnlagt i 2007, utvikler AR-baserte teknologiløsninger for et nasjonalt og internasjonalt forsvarsmarked. Dette signaliserer starten på en ny fase, en kommersialiseringsfase, av Augmenti sin teknologi. …

AR og BMS – Bedret situasjonsforståelse

Den 7 november 2012 inngikk Augmenti Defence og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, en avtale om utvikling av Augmented Reality (AR) for Forsvarets våpenstasjon …

Artikkel i Teknisk Ukeblad

I en artikkel i Teknisk Ukeblad blir Augmentis AR-løsning, AWARE, beskrevet. Løsningen viser Augmented Reality (AR) integrert inn mot en våpenstasjon fra …