Hatteland Technology kjøper AR-teknologiselskapet Augmenti AS – øker forsvars- og programvaretilbudet

Teknologileverandøren Hatteland Technology har kjøpt og overtatt alle aksjene i AR-teknologiselskapet Augmenti AS fra venturefondet Norsk Innovasjonskapital III AS (NIK).

Det norske ventureselskapet Augmenti AS, grunnlagt i 2007, utvikler AR-baserte teknologiløsninger for et nasjonalt og internasjonalt forsvarsmarked.

Dette signaliserer starten på en ny fase, en kommersialiseringsfase, av Augmenti sin teknologi. Kjøpet understreker Hatteland Technologys ønske om å ytterligere styrke sin forsvarsposisjon og samtidig bygge et komplementært programvaretilbud til eksisterende produktportefølje.

Partene ønsker transaksjonen velkommen ettersom Augmenti vil dra nytte av å slå seg sammen med en anerkjent industriteknologileverandør når de nå beveger seg mot en kommersialisering.