Industrisamarbeidet mellom Augmenti, forsvaret og forskningen

I Forsvarets forskningsinstitutts (FFI) årsrapport for 2016 forklares modellen «Trekantsamarbeidet», en modell for samhandling om avansert teknologi mellom forsvaret som kunde, FFI som forskningsinstitutt og Augmenti som industripartner.

Les mer om dette her: Utvider virkeligheten for Hæren
Last ned brosjyren om Trekantsamarbeidet her: Trekantsamarbeidet Årsrapport 2015