Augmented Reality installert i en CV90 stridsvogn


Et prosjekt hvor Augmenti AS, FFI og Hærens våpenskole tester ut Augmented Reality i en av hærens stridsvogner. Videoen viser også hvordan en tenkt AR-stridsvogn vil kunne se ut i en øvelse- og simuleringssituasjon.