AR og BMS – Bedret situasjonsforståelse

Den 7 november 2012 inngikk Augmenti Defence og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI, en avtale om utvikling av Augmented Reality (AR) for Forsvarets våpenstasjon Protector Nordic, levert av Kongsberg Protech Systems. Prosjektet ble også støttet av Innovasjon Norge som et OFU-prosjekt (Offentlig forskning og utvikling).

Den 8 oktober 2015 gjennomførte Augmenti Defence en endelig demo og systemtest på løsningen sammen med FFI for spesielt inviterte gjester. Blant disse var Hærens våpenskole, Hærens kampeskadron, FLO, Kongsberg Protech Systems og BAE Systems AB.

Demoen som ble gjennomført var basert på et tenkt scenario, utarbeidet av Hærens kampeskadron, og gjennomført ved bruk av Hærens CV-90-stormpanservogn, IVEVO m/ påmontert Protector Nordic våpen stasjon og ett soldatlag.

Demonstrasjonen hadde som formål og vise følgende:

AR og BMS (Battlefield Management System) – Bedret situasjonsforståelse

 • Flytter BMS-info fra kart til scene (siktet)
 • Operatør kan holde blikket på scenen
 • Kan bruke BMS-info også i tidskritiske faser
 • Raskere og mer presis tolkning av data

Operativ nytte av AR for visning av BMS Informasjon

 • Gir situasjonsbildet direkte i siktet
  Trenger ikke veksle mellom BMS-skjerm og siktebildet
 • Gir bedre utnyttelse av BMS-informasjonen i tidskritiske faser
 • Viser hvor i siktebildet objektene, herunder fi enheter, befinner seg
 • Reduserer risiko for Blue-on-Blue (Blue Force Tracking)
 • Gir felles og entydig grunnlag for kommunikasjon rundt den taktiske situasjonen
 • Gir vesentlig raskere innretting mot og engasjering av mål
 • Kan opprette felles grunnpunkter (referansepunkter) for sjefens dirigering av styrker og for målangivelser
 • Kan vise anbefalt kjørerute og farlige områder (f.eks. mulig minefelt)

Demonstrasjonen inkluderte følgende: Taktisk situasjonsbilde i våpenstasjonen

 • Taktisk situasjonsbilde i våpenstasjonen
  • Blue force tracking
  • Ulike observasjoner
 • Ett soldatlag som legger inn mål i BMS, vises i AR
 • Innlegging av mål i BMS via RWS laser og visning ved hjelp av AR
 • Tale og AR i kombinasjon
 • Sette grunnpunkter som referanse for tale og dirigering av tropp
 • Generelt vise at koordinering av manøver blir enklere og raskere
 • Demonstrere AR i RWS som er i fart og panorerer.

I videoen ser man kombinasjonen og interaksjonen mellom AR og BMS