Test av AR funksjonalitet i Protector Nordic RWS fra Kongsberg Protech Systems – Input via laser og BMS


Videoen er filmet direkte på skjerm og viser grunnprinsippet i bruk av AR integrert i en fjernbetjent våpenstasjon, Protector Nordic. Her brukes våpenstasjonens laser for å angi avstand og peke ut mål. Informasjonen sendes deretter til BMS hvorpå dette overførers som et AR symbol på våpenstasjonens skjerm. Symbolet som brukes er NATO standard for ukjent identifikasjon og senere en fiendtlig infanteri identifikasjon.