Test av AR funksjonalitet i Protector Nordic RWS fra Kongsberg Protech Systems – Input fra BMS


Videoen er filmet direkte på skjerm og viser grunnprinsippet i bruk av AR integrert i en fjernbetjent våpenstasjon, Protector Nordic. Symbolet som brukes er NATO standard for infanteri, og som blir overført og mottatt fra et Battlefield Management Systems, BMS. Mer informasjon om RWS finnes hos Kongsberg.