Testing av Augmented Reality på Vingtaqs I


I juni 2014 gjennomførte Augmenti en felttest sammen med Hærens Våpenskole/ Combat Lab, der formålet var å utprøve AR funksjonalitet på eksisterende måloppdagelsessystem Vingtaqs I. Denne testen er en forberedelse til Augmentis hovedprosjekt (AWARE), som er planlagt avsluttet i utgangen av 2014.

Resultatet ble som forventet og viser fordelen med å bruke augmented reality (utvidet virkelighet) i forbindelse med måloppdagelse.

vt1_rena_20140602_test_001
Måloppdagelsesystem (Vingtaqs I) på en ildlederpanservogn M113.

vt1_rena_20140602_test_003
Augmented Reality på Vingtaqs I terminal.
vt1_rena_20140602_test_002
Zoom på 500 meters avstand.