Om Oss

AR er en videreutvikling av den virtuelle virkelighet, VR, (Virtual Reality) og kan forstås som en kombinasjon av digitale modeller og den virkelige fysiske verden. Et AR-system genererer et sammensatt bilde med en kombinasjon av en virtuell modell eller scene, i en fysisk virkelig ramme der betrakteren befinner seg. Teknologien har inntil nylig vært ansett som dyr, ressurskrevende og forbeholdt institusjoner med krav om avansert kunnskap på feltet. På grunn av disse faktorene har bruken vært begrenset i hovedsak til det militære, medisinsk forskning og andre høyt spesialiserte områder.
Augmenti sitt hovedfokus er å kommersialisere disse utfordringene og presentere løsninger med reell verdi i et globalt marked.

Post- og besøksadresse

Augmenti AS
Strandveien 35, 1366 Lysaker
Eikeskogvegen 52, 5570 Aksdal